Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Barnrättsbyrån i barnrättsvetenskaplig och socialvetenskaplig belysning

Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar med genomförandet av barns rättigheter och som erbjuder enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning för att hävda sina rättigheter och navigera i samhällets hjälpsystem. Barnrättsbyråns uttalade ambition är att stärka enskilda barns möjlighet att förstå sina rättigheter och göra sina röster hörda.

En utgångspunkt är att barn på många sätt har svårt att genomdriva sina rättigheter i konkreta frågor – barnperspektivet till trots. Verksamheten bygger på att barn och unga själva kan vända sig direkt till Barnrättsbyrån via telefon, besök eller mail. Uppgiften för Barnrättsbyråns personal är att analysera vilka myndigheter som svarar för de frågor som barnet behöver hjälp med samt att stötta och eventuellt företräda barnet i myndighetskontakter.

Senast uppdaterad: .

OM PROJEKTET

Tidsperiod: 2013-2014

Kontaktperson: Johanna Schiratzki

Övriga medarbetare/projektgrupp: Emilia Forssell

Finansiär: Ersta Diakoni

Forskningsområde: Institutionen för socialvetenskap – Forskning i välfärdsrätt
Projektstatus: Avslutat

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade