Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Diakoniforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi har som syfte att utveckla diakoni som kunskapsområde, delvis i samarbete med andra forskare på högskolan. Inom forskningsområdet analyseras kyrkors och kyrkliga organisationers sociala verksamhet, liksom förhållandet mellan professionalitet och idealitet. Vidare studeras religion som ett nytt inslag i det politiska landskapet.

Institutionens forskare är engagerade i områden som diakoners professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet, förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema har publicerats.

Forskningsseminarium

Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell forskning i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J Hansson.


Senast uppdaterad: .

Alla seminariesamlingar hålls kl 13-15.30 i Konferensrummet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, 1 trappa upp.

Se också www.diakoni.nu/diakoniforskning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade