Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Diakoniforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi har som syfte att utveckla diakoni som kunskapsområde, delvis i samarbete med andra forskare på högskolan. Inom forskningsområdet analyseras kyrkors och kyrkliga organisationers sociala verksamhet, liksom förhållandet mellan professionalitet och idealitet. Vidare studeras religion som ett nytt inslag i dt politiska landskapet.

 Institutionens forskare är engagerade i områden som diakoners professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet, förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema har publicerats.

Forskningsseminarium

Varje termin anordnar institutionen seminarium kring aktuell forskning i diakoni. För information och anmälan kontakta Mats J Hansson.


Senast uppdaterad: 2018-11-26.

Ersta Sköndal Bräcke högskolas forskning i diakoni är organiserad inom Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi.

Alla seminariesamlingar kl 13-15.30 i Konferensrummet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, 1 trappa upp.

Se också www.diakoni.nu/diakoniforskning.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade