Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Arbetsrapporter och skriftserier

Avdelningen för forskning om det civila samhället har gett ut publikationer under flera olika namn i olika serier. En del av dessa är registrerade i DiVA och listas under rubriken Publikationer här på hemsidan.

Serier

Arbetsrapporter 2006-2010 
Arbetsrapporter 1998-2005 
Skriftserie 1998-2005 

Avdelningen ger även ut arbetsrapporter i den numera högskolegemensamma serien.

Senast uppdaterad: 2017-03-01.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade