Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Vi forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Detta är  benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Forskning behöver underhåll men också förnyelse och flexibilitet. Högskolans forskning ska vara lyhörd för förändringar som påverkar yrkesutövningen inom högskolans utbildningsområden, den ska vara uppmärksam på spörsmål som behöver tillskott av vetenskapliga bidrag och den ska vara aktuell och samhällsrelevant genom att observera värderingar som uttalade eller outtalade spelar en roll i välfärdsdebatten.

Vår forskning är indelad i följande ämnen

  • Forkning om det civila samhället
  • Forskning om det sociala arbetets villkor, former och utfall
  • Forskning i välfärdsrätt
  • Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap
  • Forskning i vårdetik med livsåskådningsvetenskap
  • Institutet för organisations- och arbetslivsetik
  • Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola kombinerar praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt och välfärdsrättsligt granskande studier om samspelet mellan samhälle, vård, organisation och individ.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade