Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forskning

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Vi forskar inom humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik. Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Detta är benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Forskning behöver underhåll men också förnyelse och flexibilitet. Vid högskolan finns två forskningscentrum inom områdena palliativ vård och civilsamhällesforskning. Vår övriga forskning är indelad i ämnena socialt arbete, välfärdrätt, vårdvetenskap, vårdvetenskap med livsåskådningsvetenskap samt diakoni.
Ett stort forskningsprogram, Sivin-Barn, pågår under 2019-2026 mot våld mot barn i nära relationer, där barns situation ska studeras för att se hur skydd och stöd kan samordnas i samhället.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade