Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Låneregler

 • Lånetiden för kurslitteratur är sju dagar. Daglån lånas ut i en dag.
  Endast studenter inskrivna vid Ersta Sköndal Bräcke högskola får låna kurslitteratur och daglån.

 • Lånetiden för övriga böcker, rapporter och uppsatser är 21 dagar.

 • Låntagare som inte är student eller personal vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, kan maximalt ha tio lån samtidigt.

 • Lån kan förlängas åtta gånger så länge du inte är spärrad eller ingen annan låntagare reserverat boken.

 • Övertidsavgiften är 5 kr/bok och dag för ordinarie litteratur och 15 kr/bok och dag för kurslitteratur.
  För Daglån av referenslitteratur är förseningsavgiften 25 kr/bok och dag.
  Om den samlade förseningsavgiften är 100 kr eller mer avstängs låntagaren tills skulden reglerats.
  Maximalt tas 250 kr ut vid ett och samma återlämningstillfälle.
  Förseningsavgifterna betalas vid bibliotekets informationsdisk. Vi tar emot betalning via swish eller med kontanter.

 • Krav utgår efter lånetidens utgång.
  Efter tredje kravet avstängs låntagaren från ytterligare lån tills försenade böcker återlämnats och förseningsavgiften betalats.

 • Ej återlämnad bok – vi fakturerar förkommet (eller förstört) material enligt inköpspris.

 • Vid förlust av lånekort kostar ett nytt 10 kr.

 • Biblioteket skickar en förvarning innan lånetidens utgång, men låntagaren är ändå alltid själv ansvarig för att hålla reda på återlämningsdatum av allt material.

 • Som låntagare är du skyldig att se till att biblioteket har aktuella kontaktuppgifter till dig, t ex e-postadress och telefonnummer.


Lån av musikmaterial

Musikinspelningar och noter får endast lånas av högskolans studenter och personal.

Fjärrlån av böcker och artiklar

Om artiklar och böcker som krävs för forskning och studier vid Ersta Sköndal Bräcke högskola inte finns i högskolebiblioteket kan materialet beställas in från andra bibliotek.

Observera att för studenter görs inte fjärrlån av böcker som finns på andra bibliotek i Stockholms län som är öppna för allmänheten. Här finns formuläret för bokbeställningar.

För studenter som beställer artikelkopior utgår en avgift på 40 kr/artikel

Inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag på böcker. Skriv till oss på biblioteket.ersta@esh.se och ange vilket campus förslaget gäller.

Personuppgifter

För att kunna ge dig tillgång till Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer*, telefonnummer och mejladress). Behandlingen följer regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i hela EU.

När du skaffar lånekonto i vårt bibliotek ingår du ett avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek. Biblioteket behöver hantera dina personuppgifter för att administrera dina lån, ge dig tillgång till elektroniska resurser etc. Vi kommer aldrig använda personuppgifterna till något annat än vad som krävs för att du ska kunna nyttja bibliotekets tjänster. Du kan när som helst avsluta avtalet, under förutsättning att du fullgjort dina skyldigheter mot biblioteket, och vi kommer då att radera dina uppgifter. Om du inte själv väljer att avsluta avtalet raderas ditt inaktiva lånekonto tillsammans med dina personuppgifter två år efter avslutade studier. För dig som inte är student eller anställd vid Ersta Sköndal Bräcke högskola raderas inaktiva konton efter två år.

* För studenter och personal registrerar vi inte personnummer.
Senast uppdaterad: 2020-03-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade