Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Boka en bibliotekarie

Behöver du hjälp med att söka information eller stöd i uppsatsskrivande kan du boka handledning med en bibliotekarie via Teams. Skicka ett mail till biblioteket.ersta@esh.se så kommer en bibliotekarie att kontakta dig för vidare hjälp och handledning.

Du hittar även mycket material på vår webbplats som kan hjälpa dig att komma vidare på egen hand med informationssökning, publicering och skrivande . Vi har även gjort inspelade korta filmer om hur man söker i specifika databaser, hur man hittar kursböcker eller hur man söker i katalogen och om källkritik.

Senast uppdaterad: 2020-09-16.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade