Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Sökguider/filmer

Välkommen till biblioteket campus Ersta

Välkommen till biblioteket campus Sköndal

Att söka i bibliotekskatalogen

Att reservera böcker i bibliotekskatalogen

Om källkritik


Filmer för sjuksköterskestudenter

Introduktion till databassökning för sjuksköterskestudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Att göra en fritextsökning i Cinahl Complete

Att göra en fritextsökning i Nursing & Allied Health Database

Svensk MeSH – ett hjälpmedel för att hitta medicinska ämnesord

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord i Cinahl Complete

Att söka med ämnesord i PsycInfo

Att söka med ämnesord i PubMed

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Att söka med ämnesord – begreppet Subheadings

Att göra sökningar i databaser med hjälp av sökblock

Att söka i Cinahl Complete med hjälp av sökblock

Att söka i PubMed med hjälp av sökblock

Filmer för socionomstudenter

Introduktion till databassökning för socionomstudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Att göra en fritextsökning i ASSIA

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Filmer för psykoterapistudenter

Introduktion i databassökning för psykoterapistudenter

Att göra fritextsökningar i databaser

Att göra en fritextsökning i Academic Search Complete

Svensk MeSH – ett hjälpmedel för att hitta medicinska ämnesord

Att söka med ämnesord i Academic Search Complete

Att söka med ämnesord i PsycInfo

Att söka med ämnesord i PubMed

Att söka med ämnesord – begreppet Explode

Att söka med ämnesord – begreppet Subheadings

Att söka i PEP

Sökguider i Pdf-format

Sökguide till Academic Search Complete

Sökguide till Ageline

Sökguide till ASSIA

Liten sökguide till Cinahl Complete

Stor sökguide till Cinahl Complete

Sökguide till ERIC

Sökguide till Medline

Sökguide till Nursing & Allied Health Database

Sökguide till PEP

Sökguide till PsycInfo

Sökguide till SocIndex

Sökguide till Web of Science

Senast uppdaterad: 2020-10-27.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade