Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Rapporter från ESH

Högskolans rapport- och skriftserier

Ersta Sköndal Bräcke högskola (tidigare Ersta Sköndal högskola) har gett ut publikationer inom en rad olika rapport- och skriftserier.

Det finns i dessa förteckningar serier som är utgivna av avdelningar som senare har bytt namn. Eftersom högskolan består av en sammanslagning av utbildnings- och forskningsverksamheterna på Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal så utgår namnen ofta därifrån. Listorna är indelade efter utgivande enhet eller rapporttyp. Läs mer under respektive kategori i menyn. 

Senast uppdaterad: 2018-10-24.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade