Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nedsatt beslutsförmåga - Vem bestämmer för patienten?

Författare: Göran Lantz, Rolf Ahlzén, Tor Sverne, Kim Lützen

Beskrivning

Ständigt aktuella frågor!

När en patients förmåga att bestämma för sig själv och sin vård av någon orsak är nedsatt, t.ex. beroende på demenssjukdom, uppstår frågan hur läkarens eller annan vårdares skyldighet att ge god vård ska avvägas mot respekterandet av patientens önskemål.

Vem kan besluta i hennes ställe? Var går gränserna för självbestämmande? Får man tillgripa någon form av tvång eller restriktioner för att skydda den dementa patienten?

Beställ boken från Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Referensverk
Omfång: 138
Utgiven: 1998
ISBN: 978-916307018-1

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade