Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild på antologin "Hästen, hunden och den mänskliga hälsan".

Hästen, hunden och den mänskliga hälsan - vård, behandling och terapi

Författare: Gunilla Silfverberg och Henrik Lerner (red.) Liv Borglund, Ingeger Fagerberg, Sven Forsling, David Fraser, Agnes Möller, Filippa Wikström. 

Beskrivning

Intresset för att inkludera djur, särskilt hästar och hundar, i vård, omsorg och socialt behandlingsarbete är på stark frammarsch i Sverige, liksom på många andra håll i världen. Att hästen och hunden kan bidra till människors hälsa och livskvalitet är känt sedan urminnes tider. Men vilken är djurens roll egentligen i modern vård, terapi och behandling? Kan de bidra med något som mänskliga vårdare eller terapeuter inte kan? Hur påverkas relationen mellan parterna, när en icke-mänsklig varelse deltar?

Detta är exempel på frågor som behandlas i denna antologi. Ett syfte är att stimulera det vetenskapliga samtalet bland dem som forskar om djurassisterade aktiviteter och terapier. Boken
bidrar också med kunskap för praktiker inom området. Beslutsfattare inom vård, rehabilitering och socialt behandlingsarbete kan få frågor om potential och innehåll i dessa aktiviteter och terapier
besvarade. Boken vänder sig också till lärare och studenter vid högskolornas och universitetens utbildningar inom vård, omsorg och socialt behandlingsarbete.

Boken har tillkommit inom forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. Författarna kommer från forskningsfälten biologi, filosofi, socialt arbete, psykologi, vårdetik och vårdvetenskap.

Beställ boken hos Norstedts Juridik
Utgiven november 2014

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Antologi
Omfång: 187
ISBN: 978-913832653-4

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade