Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Acceptabel ojämlikhet

Acceptabel ojämlikhet

Författare: Gunilla Silfverberg (red.), Bengt Börjeson, Oskar Ekberg, Ingegerd Fagerberg, Astrid Norberg, Lennart Nordenfelt, Lars Svedberg, Britt-Marie Ternestedt, Johan Vamstad.

Beskrivning

Lever vi i en föreställning om att Sverige som ett demokratiskt land också är ett jämlikt land? Empirisk forskning under senare år har visat att trots totalt sett minskad fattigdom ökar de socioekonomiska klyftorna. Det finns också stora skillnader i fråga om tillgång på vård och behandling beroende på bostadsort, kön, ålder och utbildningsnivå.

Jämlikhetsbegreppet har bearbetats rejält, framför allt i filosofi och statsvetenskap, men är fortfarande omtvistat och rymmer olika tolkningar och värdeladdade dimensioner. Vad läggs in i begreppet jämlikhet? Hur förhåller det sig till begreppet jämställdhet? Är alla överens om att vi bör sträva efter ett jämlikt samhälle? Är det över huvud taget möjligt?

I boken görs nedslag i jämlikhetsproblematiken av forskare i filosofi, samhällsvetenskap, vårdvetenskap och musik från olika infallsvinklar och intresseområden. Den vänder sig till studenter och lärare vid högskoleutbildningar i dessa ämnen men utgör också ett inlägg i en pågående samhällsdebatt..

Beställ boken hos Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Antologi
Omfång: 192
ISBN: 978-913832624-4

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade