Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Campus Sköndal bibliotek

Biblioteket innehåller huvudsakligen böcker och tidskrifter inom ämnesområdena socialt arbete, civila samhället, teologi, diakoni och kyrkomusik.

AF PSALMCENTRUM

Anders Frostensons psalmcentrum är ett samarbete mellan AF-stiftelsen Psalm och sång
och Ersta Sköndal Bräcke högskola och är placerat på Campus Sköndal.

Senast uppdaterad: 2021-06-22.

ÖPPETTIDER

måndag kl 10-12
onsdag kl 13-15
torsdag kl 10-12


KONTAKTUPPGIFTER

E-post: biblioteket.skondal@esh.se
Besöksadress: Herbert Widmans väg 5A
Tfn 08-555 051 63

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade