Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Begränsad biblioteksservice och öppettider pga viruset SARS-CoV-2

Se öppettiderna för våra campusbibliotek i rutan till höger -->

Reserverade böcker hämtas i biblioteket när det är bemannat.

Beställda artiklar hämtas i biblioteket när det är bemannat eller kan vid begäran
skickas hem per post mot swishbetalning.

Biblioteket är stängt för externa besökare.
Externa låntagare måste tills vidare posta böckerna till biblioteket på adress:
Biblioteket Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Sökverkstaden är tills vidare stängd.
Kontakta biblioteket på biblioteket.ersta@esh.se om du behöver hjälp.

Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks bemötandepolicy

Denna policy för hur vi möter våra besökare/användare gäller alla möten, i det fysiska rummet, per telefon och på andra sätt.

  • Biblioteket ska vara en välkomnande, tillåtande och trygg miljö.
  • Vår ambition är att du som besökare alltid ska bli sedd och få adekvat hjälp utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter ett pedagogiskt förhållningssätt.

Fastställd 2017-08-22

Senast uppdaterad: 2020-06-17.

Sommarstängt 19 juni-12 augusti

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade