Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Student vid biblioteksskåp

Om biblioteket

På Campus Ersta och Campus Sköndal har du som är student eller personal vid Ersta Sköndal Bräcke högskola tillgång till bibliotekets lokaler med studie- och datorarbetsplatser med kod/passerbricka kl 06.30-21.30 alla veckans dagar.

Kurslitteratur och daglån kan lånas även när biblioteket är stängt, undantaget campus Sköndal där daglån förvaras i stängda skåp när biblioteket är stängt.

På Campus Bräcke är bibliotekslokalen tillgänglig alla ordinarie arbetsdagar dagar kl 8.00 – 16.30.

För övriga besökare gäller våra ordinarie öppettider som står i rutan till höger på denna sida.

Ersta Sköndal Bräcke högskolebiblioteks bemötandepolicy

Denna policy för hur vi möter våra besökare/användare gäller alla möten, i det fysiska rummet, per telefon och på andra sätt.

  • Biblioteket ska vara en välkomnande, tillåtande och trygg miljö.
  • Vår ambition är att du som besökare alltid ska bli sedd och få adekvat hjälp utifrån dina behov.
  • Vi strävar efter ett pedagogiskt förhållningssätt.

Fastställd 2017-08-22

Senast uppdaterad: 2019-04-11.

För våra öppettider, se respektive bibliotek.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2020 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade