Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Ersta Sköndal Bräcke högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid högskolan samt genererar publikationslistor på de enskilda forskarnas personalsidor.

DiVA används bland annat för leverans av publikationsdata till nationella system och gör det enkelt att visa upp högskolans forskning och studenters examensarbeten på webben. Forskningspublikationerna blir synliga i databasen SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är en nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Examensarbeten som görs fritt tillgängliga blir, förutom i DiVA, även åtkomliga på internet och i Kungliga bibliotekets databas Uppsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitet i samråd med anslutna lärosäten och forskningsinstitutionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Högskolebiblioteket administrerar och ansvarar för DiVA lokalt.  

Läs mer

Publiceringspolicy för Ersta Sköndal Bräcke högskola Den övergripande målsättningen för Ersta Sköndal Bräcke högskolas publiceringspolicy är att verka för spridning, synliggörande och användning av de publikationer som är ett resultat av den forskning som bedrivs vid högskolan samt att dessa publikationer tydligt ska kunna kopplas till upphovspersonerna och lärosätet. Publiceringspolicyn gäller efter beslut av Akademiskt kollegium i oktober 2016.

Riktlinjer för registrering och tillgängliggörande av fulltext i DiVA vid Ersta Sköndal Bräcke högskola Registreringsriktlinjerna fungerar som manual för hur publikationer ska registreras och tillgängliggöras i DiVA. För att underlätta tillgången till de i DiVA registrerade publikationerna och för att säkerställa att dessa registreras på ett konsekvent sätt med hög bibliografisk kvalitet gäller dessa registreringsriktlinjer, beslutade av Akademiskt kollegium i oktober 2016.

Kontakt

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA- ansvarigaöppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2018-08-20.

Länk till DiVA

Klicka här för att söka i DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och se vad som är publicerat vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Registrera i DiVA

Studenter

Registreringsformuläret finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registreringsmanual med inloggningsuppgifter finns här

Personal

Personal kan välja mellan att antingen använda det förenklade formuläret för DiVA-registrering eller att på egen hand registrera direkt i DiVA.

Förenklat formulär för DiVA-registreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrera direkt i DiVAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktioner för att registrera direkt i DiVA finns här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade