Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Ersta Sköndal Bräcke högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid högskolan. DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitet i samråd med anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner. Högskolebiblioteket administrerar och ansvarar för DiVA lokalt.  

DiVA för studenter

Examensarbeten som görs fritt tillgängliga blir, förutom i DiVA, även åtkomliga på internet och i Kungliga bibliotekets databas Uppsök.

Registrera din uppsats i DiVA

Registreringsmanual med inloggningsuppgifter 

DiVA för personal

Genom att registrera forskningspublikationer i DiVA genereras publikationslistor på de enskilda forskarnas personalsidor på esh.se. Forskningspublikationerna blir via DiVA även synliga i databasen SwePub som är en nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Biblioteket registrerar dina publikationer

Registrera publikationer på egen hand

Guide för att registrera i DiVA. 

Sök i DiVA

Sök i ESBHs egen DiVA 

Sök i DiVA-portalen

Läs mer

Publiceringspolicy för Ersta Sköndal Bräcke högskola , 117 kB.

Riktlinjer för registrering och tillgängliggörande av fulltext i DiVA vid Ersta Sköndal Bräcke högskola , 511 kB.

Kontakta högskolebiblioteket

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA-administratör via diva@esh.se

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade