Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Foto: Ulrika Behm

Om CivLib och samlingarna

Välkommen till CivLib - Informationscentrum för forskning
om det civila samhället.


CivLib är en unik resurs för svensk och europeisk forskning om det civila samhället.

Centret vänder sig både till forskare och studenter vid universitet och högskolor, men också till beslutsfattare vid departement och myndigheter, aktiva i den ideella sektorn samt journalister och en intresserad allmänhet.

Vi erbjuder en boksamling, men också e-tidskrifter och databaser. Här finns möjlighet att låna litteratur, söka i databaserna samt studera i en lugn och stimulerande forskningsmiljö.

CivLibs egenproducerade databas innehåller referenser till civilsamhällesrelaterade böcker, kapitel i samlingsverk och artiklar i tidskrifter. Databasen är sökbar via bibliotekets sökportal, men också via den nationella söktjänsten Libris.

CivLib-samlingen är, liksom högskolebiblioteket i övrigt, tillgängligt för allmänheten. Centret är en del av Ersta Sköndal Bräcke högskolebibliotek. Vi befinner oss på Herbert Widmans väg 5A i Sköndal.

Bibliotekets öppettider hittar ni här.

Senast uppdaterad: 2018-09-11.

Sök bland CivLibs material

CivLibs deldatabas i Libris

Här kan du se om materialet finns på något annat bibliotek i Sverige.

Kontakta CivLib

För frågor om lån, informationssökning mm, kontakta biblioteket.ersta@esh.se.

För synpunkter och frågor rörande CivLib, kontakta civlib@esh.se.

CivLib är placerat på Campus Sköndal. Studenter och personal på högskolan har tillgång till bibliotekets lokaler med studieplatser och datorarbetsplatser alla dagar kl 6.30 - 21.30. Övriga besökare är välkomna under bibliotekets ordinarie öppettider. Läs mer på sidan Om biblioteket.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade