Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Att söka

Att söka böcker

Bibliotekets sökportal

Libris (nationell katalog) Läs mer om hur du söker i Libris här.

Att söka artiklar

Sökmall

Sökmallen är ett förslag på metodisk sökordning och kan fungera vägledande när du söker information i databaser. 

Senast uppdaterad: 2019-03-14.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se.

Följ oss på sociala medier

Copyright © 2019 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade