Kontakta anställda

Kontakta oss

Tel växel: 08-555 050 00
Tel receptionen Campus Ersta: 08-555 050 95

Antagning och studier: utbildningsstod@mchs.se Uppdragsutbildning: uppdrag@mchs.se
Reception: receptionen.ersta@mchs.se
Övriga frågor: info@mchs.se

Fakturaadress

Marie Cederschiöld högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

Vill du skicka e-faktura till Marie Cederschiöld högskola? Mer information här.

Hitta till oss - postadress

Campus Ersta: Stigbergsgatan 30, Stockholm (Box 11189, 100 61 Stockholm)
Campus Sköndal: Herbert Widmans väg 12, Sköndal (Box 441, 128 06 Sköndal)
Campus Bräcke: Diakonivägen 10A, Göteborg

Verksamhetsstöd

Ledning

Högskolebibliotek

Forskarutbildning

Uppdragsutbildningsenheten

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Institutionen för socialvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap

Palliativt forskningscentrum

S:t Lukas utbildningsinstitut

Centrum för civilsamhällesforskning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 april 2022