Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

NYHETER

Ersta Sköndal Bräcke högskola – en högskola för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, kyrkomusiker, teolog eller psykoterapeut

Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Ersta Sköndal Bräcke högskola finns i Stockholm och Göteborg.

Ta del av våra program och uppdragsutbildningar nedan.

Vi kombinerar en praktiknära professionsinriktad forskning med etiskt, historiskt, välfärdsrättsligt och kritiskt granskande studier.

Sociala medier

ESH:s Facebookgrupper som administreras av enheterna eller arbetsgrupperna själva

Twitter

#erstasköndalbräckehögskola (tidigare #erstasköndalhögskola)

Instagram

#erstasköndalbräckehögskola (tidigare #erstasköndalhögskola) 

Det finns även flöden kopplade till Campus Ersta (Stigbergsgatan 30) och Campus Sköndal.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.se
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade