Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Hot och våld på jobbet – att bemöta utmanande beteenden i människobehandlande yrken

Arbetet med att förebygga utmanande beteenden, hot och våld på arbetsplatser har på senare år uppmärksammats allt mer. Den här kursen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin och som dagligen kan komma i kontakt med människor med utmanande beteende på din arbetsplats.

Att arbeta i människobehandlande yrken kan vara krävande och är ett avancerat arbete som kan medföra risker både för dig och för patienten/brukaren. Att kunna förebygga, förstå och bemöta aggressivt utmanande beteenden är viktigt både för att minimera och för att hantera hotfulla och våldsamma situationer på arbetsplatsen. Kursen baseras på teorier om lågaffektivt bemötande. Utgångspunkten är att konfliktsituationer mellan människor ofta har sin grund i stress och svårigheter att hantera sina och andras känslor och en hög affektionsnivå. Det kan i sin tur leda till hotfulla och våldsamma uttryck. Sådana situationer kan både förebyggas och åtgärdas genom att bemöta personen med högaffektivt känsloläge med ett positivt och lugnande lågaffektivt uttryck. Kursen behandlar även hur människobehandlare kan handskas med, och reducera, sin egen stress och betydelsen av självkännedom i högaffektiva problemsituationer.

Med utgångspunkt från exempel ur praktiken identifierar vi risksituationer, ger konkreta verktyg för och hur du kan planera insatser och samtala så att du utvecklar ditt sätt att undvika hot- och våldsincidenter i vardagspraktiken. Du kommer att få träna aktivt på lågaffektivt bemötande och tillsammans med övriga kursdeltagare och kursledare få fall från den egna praktiken belysta och problematiserade.

Kursen ger även grundläggande arbetsmiljörättsliga kunskaper om arbetsgivarens ansvar och skyldigheter kring hot och våld på arbetsplatsen.

Kategori: hot och våld på jobbet, lågaffektivt bemötande, högaffektivt känslolägehögskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-05-22.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-09-24
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-06-08

KURSINFORMATION med anmälningsblankett


Kontakt

Studierektor
Maria Ingemarssonöppnas i nytt fönster
Telefon: 076-636 50 12
E-post: maria.ingemarsson@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade