Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Beröring och mjuk hudmassage som stöd vid olika sjukdomstillstånd

En tvärprofessionell utbildning

Målet med kursen är att ge personal praktiska kunskaper i mjuk hudmassage. Kursen ska även bidra till teoretisk förståelse för betydelsen av mänsklig beröring vid olika sjukdomstillstånd utgående ifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Kursen syftar till att ge ökade kunskaper och medvetenhet om hur beröring och mjuk hudmassage kan användas som ett redskap i olika vårdsituationer t.ex. i livets slutskede eller svåra och vårdkrävande situationer. 

Se film (1,48 min)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med vår kursledare Berit Seiger Kronfalk som intervjuas om betydelsen av beröring vid livets slutskede.

Målgrupp
Samtliga personalkategorier inom akut- och slutenvård samt vård- och omsorg.

Kursinnehåll
Ersta Sköndal högskola erbjuder en uppdragsutbildning som behandlar betydelsen av mänsklig beröring vid olika sjudomstillstånd exempelvis vid cancersjukdom, palliativ vård, demenssjukdomar, stroke, ALS och multisjukdom bland äldre personer. Utbildningen lyfter fram vikten av evidens i området, fysiologisk förståelse, existentiella aspekter, professionellt bemötande och tvärprofessionell samverkan samt chefens betydelse för implementering av interventionen.

Kursens upplägg
Kursen bedrivs som deltidsstudier med sammanlagt tre obligatoriska campusdagar. Under tre kursdagar varvas föreläsningar och uppföljning av praktiska övningar. Skriftlig hemexamination samt examination av praktiska övningar.Kategori: mjuk hudmassage, utbildning, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, sjuksköterska, undersköterska, taktil massage

Senast uppdaterad: 2018-06-15.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 3,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-10-24
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-10-01

Kontakt

Studierektor
Monica Rönning-Fricköppnas i nytt fönster
Telefon: 08:555 051 17
E-post: monica.ronning-frick@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade