Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Vårdande vid komplexa sjukdomstillstånd hos äldre människor

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Med en allt större äldre befolkning ökar risken att drabbas av flera samtidiga sjukdomstillstånd, så kallad multisjuklighet. För att möjliggöra att vård av relevans erbjuds äldre personer med komplexa symtom relaterat till multisjuklighet behövs ökade kunskaper. Åldrandets multisjuklighet och dess behandlingar är fokus för kursen. Kursens syfte är att ge ökade
kunskaper om den äldre personens komplexa behov av vård, omsorg och behandling och tar bland annat upp olika sjukdomstillstånd och behandlingar, läkemedel, biverkningar och polyfarmaci, teamets och de närståendes betydelse för vården av den äldre personen samt betydelsen av förebyggande åtgärder.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Berit Seiger Cronfalk som kursansvarig där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området geriatrik.


Kategori: högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning, geriatrik, författningar, multisjuklighet, polyfarmaci.

Senast uppdaterad: 2017-03-29.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-09-06
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2017-06-16

Kontakt

Studierektor
Monica Rönning-Frick
Telefon: 08:555 051 17
E-post: monica.ronning-frick(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade