Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Samtal med barn och ungdomar

Vad är samtal bra för? Varför är det så viktigt att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal om viktiga saker i deras liv? Hur kan vi som vuxna möta barn och ungdomar i samtal på ett sätt som stärker deras känsla av sammanhang? Hur kan vi möta barn och ungdomar i samtal om riktigt svåra saker? Snart sagt varje moment i yrken där man möter barn och ungdomar förutsätter samtal och relation. Oavsett vilken del av yrkesrollen man tittar närmare på så är detta oerhört centralt. Det finns också gott om forskning med såväl pedagogisk som psykologisk inriktning som synliggör vikten av samtal och relation för att möjliggöra hälsa och utveckling. Denna forskning stämmer väl överens med den praktiska erfarenhet man kunnat dra på Bris, Barnens Rätt I Samhället.

Nu erbjuder Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndals högskola en högskoleutbildning i samverkan med Bris-akademinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där samtalet med barn och ungdomar sätts i centrum. Utbildningen tar sin utgångspunkt i den mångåriga erfarenhet Bris har av samtal, chattar och mejl med barn och ungdomar. Samtidigt ger den kunskap om bland annat anknytningsteori, tonårsutveckling samt risk- och skyddsfaktorer. En röd tråd i utbildningen är hur vi kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete i skolan, inom psykiatrin, allmän sjukvård, fritidsverksamhet, behandlingshem, socialtjänst eller inom ramen för frivilligorganisationer.


Kategori: högskoleutbildning, Bris, Ersta Sköndal högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-01-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-01-25
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag:

KURSINFORMATION med anmälningsblankett

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade