Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Civila samhället i samhället

Kursen vänder sig till dig som är tjänsteman inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället. Även du som har en tjänstemannafunktion inom civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor har stor nytta av att delta i kursen. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Vad innehåller kursen?
Du får grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart. Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentligt och civilt samhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

Hur är kursen upplagd?
Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skriv- uppgifter där innehållet kopplas till din egen praktik. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en särskild examinationsuppgift. Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast den 12 januari 2018. Kursen är förlagd till campus Ersta, Ersta Sköndal Bräcke högskola på Södermalm i Stockholm.

Läs mer om kursen i pdf-filen KURSINFORMATION.

Utbildningen ges i samarbete med MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sista anmälningsdag till kursen har passerats men ett fåtal platser återstår.  Anmälan görs på myndighetens webbplats: www.mucf.se/civila-samhallet-i-samhalletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2017-05-05.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: Våren 2018
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Våren 2018
Sista ansökningsdag: Våren 2018

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade