Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Kognitiv beteendeterapi - en introduktion

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) rekommenderas allt oftare som behandling för beteende- och ångestproblematik. Kunskaper inom KBT-området är idag därför viktiga för många som arbetar med socialt arbete.

Utbildningen riktar sig till dig som inte skall bedriva psykoterapi men som vill öka dina kunskaper inom KBT-området och få nya verktyg att arbeta med i de dagliga kontakter du har. Arbetar du idag som socialsekreterare, sjuksköterska, sjukgymnast, lärare, kurator, behandlingsassistent, vårdare eller liknande yrken kommer har du stor nytta av utbildningen. Utbildningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om kognitiv beteendeterapi. Du ökar din kompetens och får vägledning i hur man som yrkesperson, inom socialt arbete, kan agera för att underlätta och igångsätta förändring hos de personer man möter i sin vardag. Under utbildningen tränar vi bland annat på att föra effektivare samtal, att förstå olika typer av problematik såsom depression, ångestproblem, social fobi etc. Vi går igenom olika typer av interventioner som gör det enklare för dig att motivera de människor du möter. Utbildningen sätter också KBT i ett sammanhang och diskuterar hur KBT inspirerar och inspireras av andra inriktningar. Vi tar också upp barn och ungdomars utveckling ur ett KBT-perspektiv.

Utbildningen ges på kvartsfart med en heldag varannan vecka under två terminer och omfattar 15 högskolepoäng. Undervisningen sker i två block, ett praktiskt och ett teoretiskt. Teori och praktik varvas under hela utbildningen. Den teoretiska delen ger dig kunskaper om grundläggande inlärningsteori, utvecklingen inom KBT, de senaste terapeutiska teknikerna som t ex. DBT och ACT, olika typer av interventioner samt inblick i behandling av de vanligaste ångest- och beteendediagnoserna. Föreläsningar blandas med praktiska övningar. Material till de praktiska övningarna hämtas från deltagarnas arbete med klienter, elever, patienter och medarbetare.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning i samarbete med Magelungen Utveckling AB och med Peter Friberg som kursansvarig, där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området Kognitiv Beteendeterapi.


Målgrupp
Personer som arbetar med socialt arbete t ex socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, lärare, kurator, behandlingsassistent eller övriga behandlare.


Senast uppdaterad: 2017-03-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 15
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-08-29
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: 2017-06-09

Kontakt

Studierektor
Susanne Björköppnas i nytt fönster
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade