Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Värdebaserat ledarskap

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Chef- och ledarskap är avgörande för hur väl en verksamhet fungerar och utvecklas, samtidigt riktas stora och nya krav på verksamhetens ledare. Framgångsrikt ledarskap bygger på god självuppfattning om egna beteenden och en god kommunikationsförmåga. Det innebär samtidigt att kunna se medarbetare och utveckla deras professionalitet så att verksamhetens mål kan förverkligas. I denna kurs får deltagarna kunskaper som ökar den egna självinsikten samt praktiska metoder att tillämpa i vardagen både vad gäller att utveckla team och verksamhet. I kursen behandlas etiska aspekter på ledarskap, konfliktlösning och metoder för verksamhetsutveckling. Var och en av kursdeltagarna erhåller under utbildningen en individuell analys och personlig handledning med fokus på styrkor och eventuella svagheter i rollen som ledare.

Målgrupp

Kursen vänder sig chefer och ledare som har några års erfarenhet och vill utveckla sig i sin ledarroll.


Kategori: högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2017-02-28.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-04-20
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: 2017-03-24

KURSINFORMATION med anmälningsblankett (pdf)

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade