Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Det biblioterapeutiska arbetssättet  - inriktning bibliotek

Utbildningen vänder sig till bibliotekspersonal och övriga som är intresserade av det biblioterapeutiska arbetssättet.

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige, se Svenska Dagbladets artikelsamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av bl a Eva Bergstedt och lyssna även till Pia Bergström som intervjuas i Sveriges Radio P1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning med Eva Bergstedt och Helena Broms som kursansvariga där bakgrund, forskning och metoder presenteras kring det biblioterapeutiska arbetssättet. Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person.

Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? Det biblioterapeutiska arbetssättet har utvecklats i USA och Storbritannien, men utövas även i många andra länder som till exempel Finland, Ungern, Tyskland, Polen och Frankrike. Biblioterapi handlar bland annat om att läsa, skriva och samtala i syfte att utforska, reflektera och få insikter. Biblioterapi tillämpas för olika åldrar och inom en rad olika områden – till exempel inom hälso- och sjukvård, psykiatri, skola, biblioteksväsende och äldreomsorg. Biblioterapi är verksamt i förebyggande syfte eller som komplement i det psykoterapeutiska samtalet, inom familjeterapi, vid livskriser och rehabilitering. Metoden används även för att öka självkännedom och personlig utveckling. Inom biblioteksvärlden arbetar man i flera länder bl a med biblioterapeutiska bokcirklar kring centrala livsteman som exempelvis kärlek och relationer, föräldraskap, åldrande, dödsfall och ensamhet.

Kursinnehåll
I kursen presenteras biblioterapins framväxt och mångfald. Kursen syftar till att inspirera och ge verktyg till att kunna använda biblioterapeutiska metoder i sitt arbete. Kursdeltagare kommer att få möjlighet att arbeta praktiskt i workshops samt planera för eget biblioterapeutiskt arbete. Kursen tar avstamp i biblioterapiutbildningen som Föreningen för biblioterapi i Finland har i samarbete med Helsingfors universitet.

Kursen innehåller bland annat följande moment:
- introduktion till biblioterapi - historik och teoretisk bakgrund,
- biblioterapi med praktiska övningar,
- att tillämpa biblioterapi för olika målgrupper.

Undervisningsformer
Undervisningen sker av pedagogiska skäl i grupp om högst 24 deltagare. Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med gruppövningar och diskussioner under fyra undervisningsdagar. Gruppövningarna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Medel att söka från Kulturrådet för Sveriges kommuner
Under våren 2018, från den 15 mars till den 12 april, är det möjligt för bibliotekens huvudmän, det vill säga Sveriges kommuner, att söka medel hos Kulturrådet för att stärka folkbiblioteken. Bidrag kan sökas av enskilda kommuner eller flera kommuner i samverkan för bland annat kompetensutveckling. Det kan handla om att skapa och utveckla nya metoder kopplade till biblioteksverksamheten eller att stärka befintlig verksamhet. Att följa Ersta Sköndal Bräckes högskoleutbildning kan vara en väg till en sådan förnyelse och utveckling – det vill säga att tillägna sig kunskap om det biblioterapeutiska arbetssättet för att i ett nästa steg använda formen i bokcirklar och grupper inom den egna biblioteksverksamheten. Kulturrådets hemsida med ansökningsformulär nås via följande länk: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Starkta-bibliotek/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kategori: biblioterapi, biblioterapeutiskt arbetssätt, högskoleutbildning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, vidareutbildning, kompetensutbildning, påbyggnadsutbildning

Senast uppdaterad: 2018-08-15.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 4,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: HT18
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Ulf Hammare
Telefon: 08:555 051 09
E-post: ulf.hammare(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade