Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Nytt Specialistsjuksköterskeprogram: Vård och lärande vid långvarig ohälsa och sjukdom

Allt fler områden inom hälso- och sjukvården kräver specialistsjuksköterskeutbildning. Den medicinska utvecklingen har gjort att många av dagens sjukdomar kan behandlas, även om de inte kan botas. Tillsammans med ökad medellivslängd bidrar detta till att allt fler personer lever med långvarig ohälsa, sjukdom och sena effekter av tidigare behandlingar, med krav på egenvård, vilket påverkar både den sjuke och dennes närstående. Det är därför särskilt viktigt att utbilda sjuksköterskor med specialkompetens i att bemöta personer med långvarig ohälsa och sjukdom för att på bästa sätt göra skillnad för dessa personer och deras närstående

För att möta detta kunskapsbehov planerar vi att starta en ny specialistsjuksköterskeutbildning; ett program där patientens lärande är en central utgångspunkt, och där målsättning med programmet är att studenten utvecklar specifika kunskaper och färdigheter för att självständigt och utifrån ett medvetet etiskt förhållningssätt bistå personer och deras närstående, att hantera en förändrad livssituation tillföljd av långvarig ohälsa och sjukdom.

Undervisningen har fokus på egna studier. Faktiska studiedagar på högskolan (omkring fem per kurs) varvas med självstudier och studier i grupp med nätbaserat stöd.

Behörighet

För antagning till Specialistsjuksköterskeprogram: Att leva med långvarig ohälsa och sjukdom krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet.

Särskild behörighet har den som innehar kandidatexamen i vårdvetenskap, eller motsvarande utbildning, och yrkesexamen som sjuksköterska eller den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders tjänstgöring.

Senast uppdaterad: 2017-10-05.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50 %
Utbildningsstart: HT18
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2018
Sista ansökningsdag: Ännu ej bestämt

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Antagning sker endast till höstterminen.

Information lämnas av
Studierektor Mona Söderlund
Tfn 08-555 050 54

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Campus Ersta
Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30
Fax:08-555 050 60

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade