Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i vårt samhälle. Det drabbar ett stort antal personer men också deras anhöriga. I vilken omfattning är deras anhöriga också omsorgsgivare? Hur ser behoven ut hos vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Vilka intentioner finns i lagen om stöd till anhöriga? I utbildningen bearbetas dessa frågor grundligt. Kursdeltagare ska också efter genomgången kurs ha kunskaper om stödjande insatser och därigenom kunna medverka i förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunal- landstings finansierad psykiatri och/eller intresseorganisationer.

Utbildningen vänder sig till personal inom kommun- och landstingsfinansierad psykiatri samt anhöriga, gärna med anknytning till intresseorganisationer.


Senast uppdaterad: 2018-01-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2018-04-04
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Pågående
Sista ansökningsdag: 2018-03-12

Kontakt

Studierektor
Monica Rönning-Frick
Telefon: 08:555 051 09
E-post: monica.ronning-frick(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade