Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Socialt arbete med inriktning mot barn och familjer - vidareutbildning för socialarbetare 

Det sociala arbetet med utredningar och insatser som rör barn och ungdomar är komplext.  Bedömningar av barns utsatthet och val av insatser i kombination med föräldrars och den omgivande miljöns perspektiv och erfarenheter ställer höga krav på socialarbetarens kompetens. Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder nu en utbildning om 30 högskolepoäng, under fyra terminer, som syftar till att fördjupa och utveckla kunskaper inom den sociala barnavården. Utbildningen innehåller kunskaper inom huvudområdet socialt arbete med inriktning mot barn och familjer.

Utbildningen omfattar fyra delmoment om vardera 7,5 hp:

 • Rättssäkerhet och kvalitet
 • Barns utveckling och samspel
 • Barnet i familjen
 • Samtal och relationer i den sociala barnavården


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i den sociala barnavården. Du kan vara
utredande socialsekreterare eller vara verksam med stöd, behandling och
insatser. Din grundkompetens bör vara socionom men utbildningen kan också vara
intressant för dig som saknar formell socionomexamen men har en beprövad
erfarenhet av arbetet.

Utbildningens huvudsakliga innehåll

 • lagstiftning, rättspraxis och dess tillämpning
 • relationen mellan rättssäkerhet och kvalitet
 • dokumentationskrav
 • etik och bemötande
 • barns och ungas utveckling och samspel
 • barns utveckling sett ur ett familjesystemiskt perspektiv
 • anknytning och mentalisering
 • barns anknytningsstrategier i familjehem och i adoptivfamilj
 • risk och skyddsfaktorer
 • barns behov och föräldrars förmåga
 • vårdnadskonflikter och dess påverkan för barnen
 • familjearbete - stöd och hjälp till familjer
 • samtal, möten och relationer
 • vikten av samtal och relation som grund för utredning och bedömning
 • att lyssna på barn – och på sig själv
 • samtal med mycket oro - metodik, etik och skyldigheter.

Kursens pedagogiska hållning - erfarenhetsbaserat lärande

Ett genomgående mål i undervisningen är att kursdeltagaren kontinuerligt ska återföra kursens innehåll till den egna praktiken och integrera den nya kunskapen med egna erfarenheter. På det sättet blir det egna yrkeskunnandet ett forskningsmaterial ur vilket deltagarna söker förståelse och ytterligare kunskap. Föreläsningar och teorifördjupning skapar en mer generell
förståelse för de erfarenheter som har bearbetats.

Senast uppdaterad: 2017-02-24.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 30
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-09-13
Ort: Campus Sköndal (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: 2017-06-16

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade