Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete

(Utförlig information och anmälningsblankett finns som pdf-fil i det blå fältet till höger)

Mentalisering avser vår förmåga att förstå andra och oss själva som drivna av känslor, tankar, drömmar, hopp och längtan. Den utgör grunden för de relationella aspekterna av tillvaron, och utgör ett skydd mot psykisk ohälsa och psykiskt lidande.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) utvecklades från början i arbetet med personer med emotionell instabil personlighetsstörning (tidigare borderline) och är idag den metod som vid sidan av dialektisk beteendeterapi rekommenderas för målgruppen. Mentalisering har under de senaste åren framgångsrikt kommit att användas som terapeutisk hållning och strategi även inom flera andra områden. Spännande forskning pågår runt om i världen för att utveckla mentaliseringsbaserade behandlingar för nya målgrupper.

Utbildningen lär ut såväl den teoretiska grunden för MBT som de konkreta terapeutiska färdigheterna som utmärker mentaliseringsbaserat behandlingsarbete. Utbildningen syftar vidare till att lära ut hur mentalisering kan användas i andra behandlingskontexter, och för andra målgrupper, än renodlad MBT-behandling vars fokus ligger på individual- och gruppterapi. De teoretiska delarna avhandlar de olika psykoterapeutiska och psykologiska teorier som ligger till grund för MBT med särskilt fokus på kopplingen mellan utvecklingen av mentaliserande förmågor och ankytningsteori.

Stor vikt läggs vid de praktiska momenten där det som utmärker mentaliseringsbaserat arbete lärs ut. Genom detta skapas en förståelse för vad som är likt respektive olikt andra terapeutiska traditioner och hur ett mentaliserande förhållningssätt kan se ut i kursdeltagarnas respektive arbetssituation. Utbildningen vänder sig inte i första hand till personer som i strukturerad form skall bedriva manualiserad MBT för emotionell instabil personlighetsstörning. Utbildningen sker på kvartsfart med en heldag varannan vecka under en termin och omfattar 7.5 högskolepoäng. Beräknad tidsåtgång är 10h/vecka.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten, erbjuder nu en utbildning i samarbete med Magelungen AB med Peter Friberg som  kursansvarig där grundläggande modeller och teorier presenteras kring området mentaliseringsbaserat behandlingsarbete med barn och ungdomar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med socialt eller psykologiskt behandlingsarbete och vill få nya redskap och förhållningssätt i jobbet. Arbetar du idag som socialsekreterare, sjuksköterska, sjukgymnast, lärare, kurator, behandlingsassistent, vårdare eller liknande yrken kommer har du stor nytta av utbildningen

Kursinnehåll

Kursen är en introduktion till mentaliseringsbaserat behandlingsarbete. Under kursen varvas teori med praktik. Kursen behandlar bland annat: - Anknytningsteori och kopplingen till mentaliserande förmågor
- Den teoretiska bakgrunden till MBT
- Traditionell MBT - översikt
- Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete med barn och ungdomar i olika kliniska kontexter.
- Teoretisk kunskap om, och praktisk träning i, kliniska tekniker och terapeutiskt fokus specifika för mentalisering


Senast uppdaterad: 2017-03-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 7,5
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 25
Utbildningsstart: 2017-09-06
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: 2017-06-02

Kontakt

Studierektor
Susanne Björköppnas i nytt fönster
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork@esh.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade