Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledarutbildning i psykosocialt arbete - Malmö

Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Inom yrkesområden som vård, skola, omsorg är dessa förväntningar särskilt höga då den egna kraften och professionaliteten att ge av sig själv i mötet med andra människor är grunden i uppdraget.

Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder nu en utbildning tillsammans med Svergiehälsan. Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Utbildningens syfte är att ge kursdeltagarna kunskaper om metoder och tekniker i professionell grupphandledning samt kompetens att bedriva handledning inom olika typer av organisationer och verksamheter. Utbildningen innehåller teoretiska moment, litteraturstudier, arbete med att leda egen handledningsgrupp samt handledning på egen handledning.

Utbildningen är upplagd så att deltagarna ges möjlighet att integrera kunskapen med egen kompetens och erfarenhet. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och handledning. Seminarierna syftar till både litteraturbearbetning och erfarenhetsutbyte. Utbildningen omfattar 14 kursdagar, heldagar och sträcker sig över tre terminer. Handledning på handledning ges av extern handledare i mindre grupper dels i samband med kursdagarna, dels vid tidpunkter mellan dessa. Sammanlagt innehåller utbildningen ca 20 handledningstillfällen om vardera 3 timmar.

Senast uppdaterad: 2017-06-16.

Typ av utbildning: Uppdragsutbildning
Antal HP: 30
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialvetenskap
Studietakt: 25%
Utbildningsstart: 2017-09-04
Ort: Malmö
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag: Platser kvar

Kontakt

Studierektor
Susanne Björk
Telefon: 08:555 051 04
E-post: susanne.bjork(at)esh.se

Sverigehälsan
Peter Stjernfeldt
Telefon: 040-698 60 08
E-post: peter.stjernfeldt@sverigehalsan.se

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade