Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram, inriktning Systemisk och relationell familjeterapi

I många arbetssammanhang, inom landsting, kommun och privat verksamhet, krävs ett självständigt psykoterapeutiskt arbete med metoder och förhållningssätt i behandlingsprocesser som löper i olika former för samtal. Som behandlare behöver man ett integrativt, systemiskt tänkande som överbryggar och hanterar individ, familj och nätverk.

Utbildningens övergripande mål är att ge kursdeltagaren färdighet att bedriva självständigt psykoterapeutiskt arbete i olika system, från individ till nätverk.

Utbildningen omfattar följande kurser:

 • systemteori och metod
 • språksystemisk och fenomenologisk teori och metod
 • narrativ teori och metod
 • utvecklingspsykologi med koppling till psykoterapeutisk hållning
 • anknytningsteori och metod
 • relationell teori och metod
 • affektteori och metod
 • kognitiv teori och metod
 • genusteori och metod
 • hållning, metod och teknik kopplat till olika former för samtal med individ, par, familj och system
 • hållning, metod och teknik vid samtal med barn och tonåringar i, och i anslutning till familjesamtal.
 • evidensbaserade metoder i den systemiska traditionen
 • systemisk familjeterapi vid olika psykiatriska tillstånd

Under utbildningen kommer ovan nämnda innehåll att varvas så att processen varje år utforskar och fördjupar metateorier, teorier, förhållningsssätt och metoder. Det innebär att dessa områden finns med varje år, men med nytt innehåll.

Eftersom utbildningen är grundad i ett relations- och systemteoretiskt perspektiv, läggs stor vikt vid att pedagogiken utformas i samklang med denna teorigrund. Det innebär att lärarteamets intention är att undervisa relationellt, använda sig av samarbetet inom teamet och samverkan med kursdeltagarna.

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och övningar i olika gruppkonstellationer och kommer att vara förlagd till en heldag per vecka med handledning varannan eftermiddag.
Handledningen sker i grupper om fyra. Arbetet sker genom direkthandledning i olika former samt genom handledning på inspelat material. De som antas till utbildningen bör ha möjlighet att ha familjeärenden via arbetsplatsen eller egen praktik.

Särskild behörighet

 • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
 • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
 • Socionomexamen
 • annan motsvarande examen om minst 180 hp (120 p)

För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande 45/60 hp (eller enligt äldre studieordning 30/40 p). Utbildningen ska innehålla 240 teoritimmar och 120 grupphandledningstimmar.

Den sökande skall före eller under ovanstående utbildningar genomgått individualpsykoterapi minst 50 timmar hos legitimerad psykoterapeut/psykoanalytiker.

Efter helt genomförd grundläggande utbildning i psykoterapi skall man arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter med handledning av leg psykoterapeut som helst också har handledarkompetens. Omfattningen/kvaliteten på den "mellanliggande praktiken" är en del av behörighetsbedömningen.

Vid antagningen prioriteras

 • yrkeserfarenhet
 • relevanta utbildningar utöver behörighetskrave
 • erfarenhet av handledning utöver behörighetskraven,
 • egen psykoterapi utöver behörighetskraven
 • erfarenhet av andra kulturer
 • förmåga att kunna bedriva psykoterapi på andra språk än svensk
 • personlig lämplighet såsom den bedöms av två oberoende intervjuare

Egenterapi: Egen individuell psykoterapi minst 75 timmar psykodynamiskt inriktad psykoterapi eller psykoanalys hos leg psykoterapeut/psykoanalytiker skall ha påbörjats senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången egen sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än högst 5 år vid utbildningens början.

De 75 timmarna egenerapi ska inkludera 30 timmar familjerekonstruktion i grupp.

Studieort och utbildningsdag

Stockholm: Två pågående grupper tisdag kl 8.45-16.00 inkl handledningstid.

Senast uppdaterad: 2018-02-19.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: Vecka 36 2018
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag:
Sista ansökningsdag:

Ansökan och antagningsförfarande

Ansökningsblankett finns att hämta på vår hemsida (se ovan).
Var vänlig skicka den till:
Ersta Sköndal Bräcke högskola
S:t Lukas utbildningsinstitut
Box 11189
100 61 Stockholm

De mest meriterade kallas till en längre intervju med två intervjuare.
Kostnad: 1600 kr.
Vid antagning eftersträvas en bred sammansättning så att erfarenheter från olika människovårdande områden finns företrädda inom gruppens ram.

Terminsavgift

Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Detta inkluderar seminarier och handledning. Med reservation för kostnadshöjningar.

Kontakt:
Jan Sandström, handläggare
Pia Litzell Berg, kursansvarig

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade