Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Psykoterapeutprogram, inriktning Psykodynamisk individualpsykoterapi vuxna


Utbildningen vilar på en humanvetenskaplig existentiell syn på människan. Den teoretiska basen är objektrelationsteori, anknytnings-, mentaliserings- och affektteori. Den kliniska praktiken är främst inriktad mot psykodynamisk psykoterapi och ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Dessutom ges viss kunskap och träning i anknytnings- och mentaliseringsbaserad behandling.

Särskild behörighet

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri
  • Socionomexamen
  • alternativt annan motsvarande examen om minst 180 hp, enligt utbildningsanordnarens bedömning.

För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande 60 hp (45 p).

Den sökande skall ha genomgått individualpsykoterapi omfattande minst 50 timmar hos legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.

Efter genomförd Grundläggande utbildning i psykoterapi är det meritgivande om man har haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter med handledning av leg psykoterapeut
(helst med handledarkompetens). Omfattningen/kvaliteten på dessa är en del av bedömningen vid antagning.

Vid antagningen prioriteras

  • yrkeserfarenhet
  • relevanta utbildningar utöver behörighetskraven
  • erfarenhet av handledning utöver behörighetskraven
  • egen psykoterapi utöver behörighetskraven
  • personlig lämplighet såsom den bedöms av två oberoende intervjuare

Upplägg

Utbildning bedrivs på halvfart under 6 terminer, och är förlagd till en bestämd dag i veckan (vilket ckså underlättar för de som reser långt). De teoretiska studierna består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier samt eget uppsatsarbete. Grupphandledning 200 timmar.Obligatorisk närvaro.

Utbildningen syftar till arbete med vuxna.

Den psykoterapeutiska praktiken genomförs normalt vid någon av S:t Lukas psykoterapimottagningar eller skolans egen utbildningsmottagning. 

Egenterapi

Under utbildningen ska studenten ha genomfört egen individuell psykodynamisk psykoterapi omfattande minst 75 timmar hos legitimerad psykoterapeut med utbildning i psykodynamisk individualpsykoterapi för vuxna. Egenterapin skall påbörjas senast i samband med att det egna psykoterapeutiska arbetet under handledning börjar. Egenterapin skall genomföras kontinuerligt minst en gång i veckan utan avbrott för annat än sedvanliga lov och semesteruppehåll. Tidigare genomgången egen sammanhängande psykoterapi (en gång/vecka) får ej vara av äldre datum än högst 5 år vid utbildningens början.

Utbildningens omfattning

Utbildningen omfattar 90 hp fördelade på 6 terminer.
Utbildningsorter är Göteborg och Stockholm.

Studieort och utbildningsdag

Göteborg: Kursstart vt 2017
Lund: För närvarande ingen ny kursstart.
Stockholm: Kursstart ht 2017, utbildningsdag torsdag

Senast uppdaterad: 2017-10-13.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 90
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: 50%
Utbildningsstart:
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Ännu ej bestämt
Sista ansökningsdag: Ännu ej bestämt

Ansökan och antagningsförfarande

Ansökningsblankett finns här eller rekvireras från och återsänds till Ersta Sköndal Bräcke högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut, Box 11189, 100 61 Stockholm. Behöriga kallas till två intervjuer. För dessa intervjuer erläggs en avgift à 850:- per intervju.

Ansökan och andra kostnader

Terminsavgift: 35.000 kr (6 x 35.000 kr). Inkluderar seminarier och handledning. Med reservation för oväntade kostnadshöjningar. 

Kontakt

Handläggare Jan Sandström

Lektor Teci Hill
e-post: teci.hill@esh.se
tel: 070 888 86 44 


Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade