Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Beroende på för få ansökningar kommer Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi inte att ges denna omgång.

Handledar- och lärarutbildningens syfte är att ge deltagarna färdighet i att handleda, undervisa, konsultera/coacha i både psykoterapi och annan psykologisk behandling.

Utbildningens målsättning är att

  • ge kunskap om modern handlednings och konsultationsteor
  • ge färdighet i handledningens praktiska metodik
  • ge färdighet i konsultationens/coachingens praktiska metodik mot individer, grupper och organisationer
  • ge färdighet som handledare och lärare i psykoterap
  • ge färdighet att se organisationens inverkan på handledningsprocessen

Utbildningen har skapats utifrån behovet av handledare som i sin gärning även arbetar utifrån ett brett spektrum av klienters behov av handledning och utveckling. Du blir också behörig att arbeta som lärare/handledare på det legitimationsgrundande psykoterapeutprogrammet 90 hp.

Handledarutbildningen är öppen för psykoterapeuter med olika teoretiska bakgrunder. Utbildningens teoretiska perspektiv utgår från den psykoanalytiska/psykodynamiska teorin och inkluderar även inlärningspsykologiska, systemiska och relationella perspektiv.

Behörighet

  • Legitimation som psykoterapeut.
  • Den sökande ska ha konsoliderat och vidareutvecklat sina kunskaper under minst 2 år efter sin legitimation.
  • Möjlighet till eget handledningsuppdrag under utbildningstiden.

Praktisk information


Utbildningsstart: Ej bestämt

Utbildningsort: Ej bestämt

Senast uppdaterad: 2017-01-26.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: Ger inga hp
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Psykoterapi
Studietakt: Deltid
Utbildningsstart: Ingen planerad start
Ort: Campus Bräcke (Göteborg) Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: Ingen planerad start
Sista ansökningsdag:

Ansökan och antagningsförfarande

Ansökningsblanketter rekvireras från Ersta Sköndal Bräcke högskola, S:t Lukas utbildningsinstitut, Box 11189, 100 61 Stockholm eller hämtas här intill i spalten till höger. Blanketten återsänds undertecknad.

De mest meriterade kallas till en intervju. För denna intervju erläggs en avgift på 850 kr.

Kursavgift

20.000 kr/termin. Utbildningen är momsbefriad. Med reservation för eventuella kostnadsökningar.

Kontakt

Handläggare Jan Sandström

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade