Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Masterprogram i vårdvetenskap - palliativ vård

BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN

Utbildningen vänder sig till dig som har ett särskilt intresse att i framtiden arbeta med och utveckla palliativ vård. Utbildningens mål är att utifrån olika teoretiska perspektiv ge fördjupade kunskaper om hur du tillsammans med patient, närstående och det övriga vårdteamet kan planera, genomföra, dokumentera och utvärdera vård, en vård där patientens och familjens egna kunskaper och resurser tas tillvara. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om människors döende och död i ett pluralistiskt samhälle där människor blir allt äldre och där behovet av palliativ vård inom olika vårdformer och för olika grupper ökar. Utbildningen ger också kompetens för uppdrag som ledare eller vård/organisationsutvecklare.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Institutionen för vårdvetenskap och Palliativt forskningscentrum. Utbildningen är anpassad till vårdverksamheters utvecklings- och kompetensbehov och är forskningsförberedande. En nära samverkan med Ersta hospiceklinik borgar för att utbildningen kan anpassas till den kliniska vardagen.

Undervisningsformer

Utbildningen ges i första hand som deltidsstudier med en kombination av campusförlagd undervisning och distansarbetsformer. En förutsättning för utbildningens genomförande är tillgång till dator med internetuppkoppling och webbkamera samt kapacitet för att kunna ta emot filmade inslag. Undervisningsformerna inkluderar litteraturstudier, seminarier, webbinarier, föreläsningar, praktiska tillämpningar, studieuppgifter (individuellt och i grupp) samt aktiviteter via lärplattform.

BEHÖRIGHET

För antagning till masterprogram i vårdvetenskap – palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs grundläggande behörighet enligt gällande högskoleförordning samt särskild behörighet som innebär att den sökande har professionskunskap inom vårdområdet vilket inbegriper en kandidatexamen i vårdvetenskap, socialt arbete eller medicinsk vetenskap, eller motsvarande.

ANTAGNING

Antagning sker endast till höstterminen, ansökan görs alltså på våren.

Kurser inom programmet

 • Den palliativa vårdens etik och värdegrund I, 7,5 hp
 • Palliativ medicin, 7,5 hp
 • Identitet, kropp och värdighet, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod I, 7,5 hp
 • Närstående och familjens situation, 7,5 hp
 • Döden i samhället, 7,5 hp
 • Sorg, tröst och mening, 7,5 hp
 • Den mångdimensionella smärtan och dess lindring, 7,5 h
 • Kreativt ledarskap och flexibla organisationer, 7,5 h
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp
 • Självständigt arbete i vårdvetenskap, 30 hp alt. 15 hp +15 hp
 • Valbara kurser, 15 hp

Obligatoriska kursdagar

Obligatoriska dagar är ännu ej planerade.

Senast uppdaterad: 2017-02-23.

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 120
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Vårdvetenskap
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: HT17
Ort: Campus Ersta (Stockholm)
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 mars 2017
Sista ansökningsdag: 18 april 2017

Ansökan och antagning

Antagning sker via UHRs sajt Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns också information om förkunskaper och grundläggande behörighet.

Mer Information

Antagning sker endast till höstterminen. Sista ansökningsdag är den 18 april.

Information lämnas av
Studierektor Mona Söderlund
Tfn 08-555 050 54

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Institutionen för vårdvetenskap
Campus Ersta
Postadress: Box 11189, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Stigbergsgatan 30
Fax: 08-555 050 60

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade