Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

student i aulan

Studievägledning

INSTITUTIONEN FÖR DIAKONI, KYRKOMUSIK OCH TEOLOG

För teologiutbildningen
Elisabeth Christiansson, tfn 08-555 050 09, e-post: elisabeth.christiansson@esh.se  

För kyrkomusikalisk utbildning
Prefekt Mats J Hansson, tfn 08-555 050 10, e-post: mats.j.hansson@esh.se  

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP

Socionomprogrammet 210 hp
Antagningshandläggare
Sari Nurminen, 08- 555 05 101
e-post: sari.nurminen@esh.se 

Studierektor
Anna Whitaker, 08-555 05 112
e-post: anna.whitaker@esh.se 

Magisterutbildning i socialt arbete 60 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå
Emilia Forssell, 0766-36 51 26
e-post: emilia.forssell@esh.se

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys- och utveckling 120 hp
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå
Emilia Forssell, 0766-36 51 26
e-post: emilia.forssell@esh.se

Studieadministrativa frågor
Handläggare Anette Hedenberg, 08-555 051 16
e-post: anette.hedenberg@esh.se

Lärplattformsfrågor
Lärplattformsadministratör Jörgen Bergman, 08-555 051 64
e-post: jorgen.bergman@esh.se

Informations- och ansökningsmaterial:
e-post: info.socialvetenskap@esh.se 

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp (120 p)
Studiehandläggare Per Jonsson

Sjuksköterskeprogrammet 240 hp (160 p)
Studiehandläggare Anna Henriksson

Studievägledning, fristående kurser i vårdvetenskap
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram inom psykiatrisk vård
Studierektor Mona Söderlund

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
Studierektor Mona Söderlund

Masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård
Ansvarig för utbildningen (Biträdande prefekt) Jane Österlind

S:T LUKAS UTBILDNINGSINSTITUT

Handläggare Jan Sandström 

Forskarutbildning (Människan i välfärdssamhället)

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter med funktionshinder

Läs mer här

Senast uppdaterad: 2016-02-04.

Kontakt

Ersta Sköndal högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal högskola. Alla rättigheter reserverade