Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Forum för interkulturell utbildning och forskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Forum för interkulturell utbildning och forskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola verkar för forskning, kompetensutveckling och kunskapsförmedling med särskild inriktning på värdegrund, människosyn, ansvar och etik i migrations- och integrationsfrågor.

Bakgrund

Under 2015 tog Sverige emot ett stort antal flyktingar, både numerärt och i förhållande till sin befolkningsmängd. Migration och integration är och kommer att vara ett av de viktigaste politikområdena i Sverige och Europa för lång tid framöver, men utgör också ett viktigt kunskapsområde för en högskola som vår.

Ersta Sköndal Bräcke högskola har med sin professionsinriktning inom socialt arbete och vårdvetenskap samt långa diakonala tradition goda förutsättningar att i en tid av social oro och förändring bidra med utbildning och forskning som ger verksamma verktyg till socialarbetare och vårdpersonal inom detta område.

Därför har vi inrättat Forum för interkulturell utbildning och forskning. Uppdraget är bland annat att organisera interna och externa seminarier och att ta fram kunskapsöversikter.

Seminarieserie

Vi arrangerar en seminarieserie som ger olika perspektiv på den komplicerade migrationsprocessen och vänder oss till politiker, beslutsfattare och yrkesverksamma inom sjukvården, den sociala sektorn, skolan och polisen och alla andra som engagerar sig i dagens ur humanitär synpunkt mest brännande fråga.

Nästa seminarium

Att arbeta med tolk inom den sociala sektorn och hälso- och sjukvården – etiska och interkulturella utmaningar

På FN-dagen den 24 oktober uppmärksammar vi tolkens centrala betydelse för interkulturell kommunikation. Det ställs höga krav på kontakttolkars roll och yrkesetik. Dessa formuleras i ”God tolksed” av Kammarkollegiet. Men hur ser det ut i praktiken?

Vi problematiserar och belyser tolkens funktion och betydelse i det professionella samhället, från olika perspektiv inklusive klient- och brukarperspektiv.

Med seminariet vänder vi oss till handläggare inom socialtjänst, landsting och olika centrala myndigheter, tolkar, tolkförmedlingar, men även akademiker och studenter inom berörda utbildningar som tolk- och översättningsinstitut, socionom- och sjuksköterskeprogram.

Programmet inleds med några korta introduktioner om hur forskningsläget ser ut på området, med en uppföljning av några centrala intressenter som Kammarkollegiet och Tolkservicerådet. Vi följer upp med en panel där det också finns utrymme för frågor. Vi avslutar med mingel, gemenskap och musik.

Medverkar gör Elisabet Tiselius, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Stockholms universitet, fil dr, lektor och studierektor för TÖI:s tolkutbildningar; Helena Bani-Shoraka, fil dr och lektor TÖI; Riyadh Al-Baldawi, docent i transkulturell psykiatri, verksamhetsschef Orienthälsan; Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tid: 24 oktober, kl. 17.00-19.30.
Plats: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30, Aulan.
Anmälan: Anmälan görs nedan senast den 20 oktober.

För mer information, kontakta Johan Gärde eller Gunilla Silfverberg.

Sista anmälningsdag var den 20 oktober klockan 23.59.

Senast uppdaterad: 2017-10-19.

Målen med Ersta Sköndal Bräcke högskolas samverkansarbete är bland annat att tillgängliggöra vår forskning och att delta i samhällsutvecklingen.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade