Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Händer som spikar upp avhandling

Disputationer, spikningar och andra akademiska aktiviteter

Här samlar vi kalendarieinformation om kommande disputationer, spikningar och liknande aktiviteter.

Kommande aktiviteter

licentiatseminarium på Campus Ersta: Åsa Andersson (KI, Sektionen för omvårdnad)

Titel: "Vårdskador vid omvårdnad - En studie av patienters, anhörigas och vårdgivares anmälningar"
Tid: 24 mars 2017, kl. 12:30
Plats: Aulan, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stigbergsgatan 30 Stockholm

Kortfattat om licentiatavhandlingens innehåll

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra till kunskap om vårdskador inom omvårdnad utifrån patient- och anhörig- samt vårdgivarperspektiv samt om vilka faktorer som bidrar till allvarliga vårdskador.

I de ingående delstudierna (I-II) är designen beskrivande med analys av retrospektiva data. I båda delstudierna användes både en kvalitativ och kvantitativ ansats.

Slutsatser i avhandlingen är att det finns en skillnad mellan patienters och anhörigas bedömning av vårdskador och vårdgivarnas bedömning av allvarliga vårdskador. Patienters och anhörigas anmälningar av vårdskador inom omvårdnad avser vårdlidande som orsakats av såväl kroppslig som psykisk skada eller sjukdom. Vårdgivarnas anmälningar av allvarliga vårdskador avser endast fysiska skador.

Avsaknad av delaktighet kan orsaka vårdlidande för patienter och anhöriga. Patienters och anhörigas delaktighet skulle kunna bidra till att vårdskador förebyggs.

Omvårdnadskompetensen i särskilda boenden är lägre än i den slutna somatiska vården vilket kan vara en faktor som bidrar till att allvarliga vårdskador inträffar.

Betygsnämnd

Docent Katarina Göransson, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Docent Lena Nilsson, Linköpings Universitet, Universitetssjukhuset i Linköping

Docent Kersti Theander, Karlstads Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper, Avdelningen för omvårdnad

Huvudhandledare

Docent Görel Hansebo, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Bihandledare

Professor Per-Olof Sandman, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Professor Ania Willman, Malmö Högskola, Institutionen för vårdvetenskap

Filosofie doktor Catharina Frank, Karolinska Instituet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad

Senast uppdaterad: 2017-03-21.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade