Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild Bengt Börjeson

Bengt Börjesonpriset

Om Bengt Börjesonpriset

Ersta Sköndal Bräcke högskola har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete här på högskolan. Det är därför som vi med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning - som han själv kom att efterträda 1971 - och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Välkommen att nominera mottagare av Bengt Börjesonpriset 2017


Upprop för att uppmärksamma viktiga forskningsinsatser i socialt arbete!

Varje år disputerar ett 30-tal personer i socialt arbete. Socialt arbete som forskningsämne har sedan 1977 utvecklats starkt och vunnit legitimitet inom akademin, samhällsvetenskapen och inom många praktiska sammanhang. Samtidigt behöver forskningsämnet socialt arbete uppmärksamhet och stöd på olika sätt. Vi efterlyser härmed viktiga forskningsinsatser i socialt arbete som förtjänar att nomineras till mottagare av Bengt Börjesonpriset.

Det är förstås fortfarande möjligt att nominera andra insatser (personer och organisationer) som bör uppmärksammas i Bengt Börjesons anda.

Skicka in era förslag till registrator@esh.se senast den 30 april 2017!

2017 års pristagare presenteras under november månad vid ett särskilt seminarium.

Senast uppdaterad: 2017-03-20.

Våra arrangemang är en central del i högskolans samverkansarbete.

Juryn

Juryn består av Jan-Håkan Hansson (ordf.), Anders Bergmark, Martin Börjeson, Pia Redlund, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed.

Kontakt för ytterligare information

Jan-Håkan Hansson (juryns ordf.)
E-post: janhakan.hansson@gmail.com  
Telefon: 073-40 66 930

Tidigare pristagare

2015: Susanna Alakoski

Utdelningen föregicks av seminariet Barn i kris - då och nu.

Pressmeddelande om det första Bengt Börjesonprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

2016: Refugees Welcome

Utdelningen föregicks av seminariet Att våga och att göra – att stå upp för mänskliga rättigheter i ord, tanke och handling.

Pressmeddelande om det andra Bengt Börjesonprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade