Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Porträttbild Bengt Börjeson

Bengt Börjesonpriset

Om Bengt Börjesonpriset

Ersta Sköndal Bräcke högskola har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne för viktiga insatser på det sociala området.

Professor Bengt Börjesons livsgärning sträckte sig över ett vitt fält av praktik, forskning och högre utbildning under mer än ett halvt sekel. De sista femton åren av sitt yrkesaktiva liv uppehöll Bengt Börjeson en professur i socialt arbete här på högskolan. Det är därför som vi med stolthet och glädje har inrättat ett årligt pris till Bengt Börjesons minne.

Bengt Börjeson inledde sin bana som ung praktikant på Barnbyn Skå 1951 under den legendariske Gustav Jonssons ledning - som han själv kom att efterträda 1971 - och formades för alltid av Barnbyns radikala politiska anda. Under följande decennier spelade han en avgörande roll på det sociala området som forskare, praktiker, debattör, professor och förnyare, alltid på de utsatta människornas sida, mot auktoritära och förtryckande idéer, metoder och system.

Syftet med priset är att uppmärksamma och belöna insatser som utvidgar och befäster människors möjligheter till ett värdigt liv. Priset kan gälla både viktiga forskningsinsatser, nydanande utbildningsinsatser inom högre utbildning och/eller viktiga insatser till direkt stöd för människor i utsatta situationer. De insatser som belönas ska kunna motiveras som tillkomna i Bengt Börjesons anda. Priset kan tilldelas enskilda personer, organisationer eller projekt/verksamheter.

Bengt Börjesonpriset 2016 tilldelades Refugees Welcome Stockholm

Juryns motivering:

Hösten 2015 mötte Sverige, liksom de flesta europeiska länder, ett mycket stort antal flyktingar. Till ett humant mottagande bidrog emellertid inte enbart myndigheternas arbete utan även många frivilligas insatser. Refugees Welcome Stockholm, vars snabba och resoluta insats kom tusentals nödställda till hjälp, även under mycket pressade förhållanden, visade genom sitt lika praktiska som ideella engagemang på empati, social omsorg och politiskt mod i tider av ökad främlingsfientlighet. Genom sin tveklösa insats visade Refugees Welcome Stockholm vad som kan åstadkommas när humanitet och handlingskraft går hand i hand. Ett svårt och krävande, men också tacksamt, socialt arbete uträttades på kort tid av hundratals frivilliga. För denna insats och dess fortsatta betydelse, har vi utsett Refugees Welcome Stockholm till årets mottagare av priset till Bengt Börjesons minne. Deras arbete är ett lysande exempel på socialt arbete i Bengts medmänskliga anda.

I samband med utdelningen av priset arrangerades ett seminarium. Se programmet i faktarutan här intill.

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Våra arrangemang är en central del i högskolans samverkansarbete.

Program för seminariet 22 november 2016

15.00 Priskommitténs ordförande Jan-Håkan Hansson hälsar välkommen.

15.10 Inledande anförande; Kerstin Vinterhed Börjeson, f d DN-journalist, docent i socialt  arbete och präst i Svenska kyrkan.

15.30 Mänskliga rättigheter; Thomas Hammarberg, tidigare bland mycket annat Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s rådgivare för mänskliga rättigheter.

15.55 ”Flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet”; Jan-Erik Jansson, kommunalråd KD med ansvar för flyktingmottagande i Nacka.

16.20 Paus med dryck och frukt.

16.40 ”Tankar kring etik i det sociala arbetets praktik”; Lotta Persson, tidigare socialchef och  ordförande i Föreningen Sveriges Socialchefer.

17.05 ”Civilsamhället i flyktingkrisen - tidiga iakttagelser från en studie av konversationer på Facebook”; Noomi Weinryb, forskare i organisationsteori vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola samt på företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

17.30 Prisutdelning

17.40 Tal av pristagare; representanter från Refugees Welcome Stockholm.

Juryn

Juryn består av Jan-Håkan Hansson (ordf.), Anders Bergmark, Martin Börjeson, Pia Redlund, Anna Whitaker och Kerstin Vinterhed.

Kontakt för ytterligare information

Jan-Håkan Hansson (ordf.)
E-post: janhakan.hansson@gmail.com  
Telefon: 073-40 66 930

2015 års pristagare var Susanna Alakoski.

Utdelningen föregicks av ett seminarium under rubriken Barn i kris - då och nu.

Pressmeddelande om det första Bengt Börjesonprisetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade