Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Utsikt från Campus Ersta

Institutionen för vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap på Campus Ersta är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp och sjuksköterskeprogrammet, 240 hp. Det senare programmet ger specialistsjuksköterskeexamen. Vid institutionen ges även ett specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård samt ett masterprogram med inriktning mot palliativ vård. Institutionen bedriver även fristående kurser.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder. Vi bedriver forskning, både grundforskning och tillämpad forskning, som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Yrkesliv

Utsikterna för att få arbete som sjuksköterska bedöms som mycket goda. En åldrande befolkning beräknas skapa ett ökat behov av sjuksköterskor framför allt inom vård av äldre.
Sjuksköterskans arbetsfält är mycket mångfacetterat med många olika specialiteter och arenor. Sjuksköterskan är den som bär ansvaret för patientens omvårdnad som kan genomföras på sjukhus, primärvård och i människors hemmiljö. Idag uttalar arbetsgivare att det råder brist på specialistsjuksköterskor som behövs för att kvalitetsutveckla vården.

Utbildningar som ges vid institutionen

Forskning vid institutionen

Forskning vid Institutionen för vårdvetenskap omfattar både grundforskning och tillämpad forskning som bedrivs inom dels huvudområdet vårdvetenskap och dels inom närliggande områden som vårdetik med livsåskådningsvetenskap.

Ämnesområdet vårdvetenskap

Vårdvetenskap har en egen teoretisk kunskapsgrund och är ett ämne som har utvecklats ur andra vetenskaper som humanvetenskap (filosofi, samhällsvetenskap, beteendevetenskap) och naturvetenskap (humanbiologi och medicinsk vetenskap).

Ämnesområdet vårdvetenskap är huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen och när det kopplas till sjuksköterskans arbets- och ansvarsområde så benämns det ibland omvårdnad. Vid Ersta Sköndal Bräcke högskola använder vi begreppet vårdvetenskap. Vi menar att det tillsammans med ämnesområdena medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt vårdetik med livsåskådningsvetenskap lägger den kunskapsgrund som sjuksköterskan behöver i sitt vårdande av människor. Ämnesområdet är i ständig utveckling genom forskning.

Senast uppdaterad: 2017-01-24.

En högskola för dig som vill bli sjuksköterska, socionom, psykoterapeut, kyrkomusiker eller teolog. Vi har utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Gilla och följ Ersta Sköndal Bräcke högskolas sjuksköterskeutbildningar på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning vid institutionen

Huvudområdet vårdvetenskap 

Vårdetik med livsåskådningsvetenskap

Utlandsstudier

Internationalisering på sjuksköterskeutbildningen 

Anställda på Institutionen för vårdvetenskap

Personallista 

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade