Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Elin Hjorth

Palliativt forskningscentrum - PFC

TitLE:

Doktorand 

PHONE:

076-636 51 01 

Fax: 08-555 050 60

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

VISITING ADDRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag undersöker i mitt avhandlingsprojekt erfarenheter av att leva med svår form av Spinal muskelatrofi (SMA) (typ I-II). SMA drabbar barn och kännetecknas av progressiv muskelförtvining. Någon botande behandling finns inte. Den drabbade familjen ställs inför en vardag med daglig vård och omvårdnad, återkommande sjukhusvistelser, samt svåra beslut gällande barnets behandling, bland annat beslutet om/när andningsstöd ska sättas in. Projektet innefattar dels föräldrars erfarenheter av vården av sitt sjuka barn, dels hur familjen erfar att leva med sjukdomen. Med ökad kunskap är förhoppningen att vården ska kunna modifieras efter de drabbade familjernas önskemål och behov.

Examen

2014 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom
2014 Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
2010 Sjuksköterskeexamen

Handledare

Professor Ulrika Kreicbergslänk till annan webbplats, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Docent Malin Lövgrenlänk till annan webbplats, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Professor Thomas Sejersenlänk till annan webbplats, KI

Senast uppdaterad: 2018-07-18.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade