Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Mattsson

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Adjunkt 

Telefon:

076-636 50 56

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Jag arbetar som adjunkt vid institutionen för vårdvetenskap. Förutom lång erfarenhet av undervisning på Mälardalens högskola har jag en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och geriatrisk vård i Sörmland och Västmanland. Jag är också utbildad biomedicinsk analytiker och har 10 års erfarenhet från arbete inom blodcentralsverksamhet.

Jag har alltså en tvärvetenskaplig bakgrund med examen som biomedicinsk analytiker (1980) och leg. sjuksköterska (1998). Min magisterexamen tog jag 2001 på Ersta Sköndal Bräcke högskola (då kallad Ersta Sköndal högskola) och studierna handlade då om gerontologi, geriatrik och äldreomsorg samt palliativ vård. Inom dessa områden har jag utvecklat och hållit kurser på grund och avancerad nivå med ett tvärprofessionellt och internationellt perspektiv, under senare år har jag i dessa kurser samarbetat med lärare från universitet i andra delar av världen.

Intresse- och forskningsområden

Mina huvudsakliga undervisnings- och intresseområden rör gerontologi, geriatrik, äldres psykiska ohälsa, palliativ vård ur äldres och vårdgivares perspektiv, existentiell hälsa, åldrande ur ett mångkulturellt perspektiv, internationalisering, internationellt samarbete och samverkan med kommunala aktörer.

Har deltagit i forskningsprojekt som rör aspekter av vårdande med evidens hos sjuksköterskor som arbetar med sköra äldre och självbestämmande inom hemtjänst. Är för närvarande engagerad i ett pedagogiskt forskningsprojekt i samverkan med ett universitet i Thailand – Teaching Gerontology from a Global Perspective.

Akademiska meriter & examen

2001 Fil mag i Omvårdnad
1998 Leg ssk, Fil kand i Omvårdnad
1981 Biomedicinsk analytiker

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade