Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Karin Mattsson

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Pedagogiskt ansvarig, Adjunkt 

Telefon:

076-636 50 56

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Arbetsområden

Undervisar inom palliativ vård, gerontologi och vård av äldre samt är fr.o.m. höstterminen 2017 pedagogiskt ansvarig på institutionen för vårdvetenskap. Förutom lång erfarenhet av undervisning på Mälardalens högskola och som klinisk adjunkt på medicinkliniken i Västerås har jag en bakgrund som sjuksköterska inom äldreomsorg och geriatrisk vård. Är också utbildad biomedicinsk analytiker och har 10 års erfarenhet från arbete inom blodcentralsverksamhet.

Inom gerontologi, geriatrik, äldreomsorg och palliativ vård har jag utvecklat och hållit kurser på grund- och avancerad nivå med ett tvärprofessionellt och internationellt perspektiv. Flera av dessa kurser har utvecklats för att ge studenter insikt och förståelse för vikten av teamsamverkan inom hälso-, sjukvård och omsorg samt för att möjliggöra pedagogiskt samarbete med lärare från andra discipliner och lärare vid universitet i andra delar av världen.

 

Intresse- och forskningsområden

Mina huvudsakliga undervisnings- och intresseområden rör pedagogik och didaktik, gerontologi, geriatrik, äldres psykiska ohälsa, palliativ vård ur äldres och vårdgivares perspektiv, existentiell hälsa, åldrande ur ett mångkulturellt perspektiv, internationalisering, internationellt samarbete och samverkan med kommunala aktörer.

Har deltagit i forskningsprojekt som rör aspekter av vårdande med evidens hos sjuksköterskor som arbetar med sköra äldre och självbestämmande inom hemtjänst. Är för närvarande engagerad i ett pedagogiskt forskningsprojekt - Teaching Gerontology from a Global Perspective - i samverkan med lärare vid Rangsit University, Bangkok Thailand.

 

Akademiska meriter & examen

2001 Fil mag i Omvårdnad
1998 Leg ssk, Fil kand i Omvårdnad
1981 Biomedicinsk analytiker

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-08-07.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade