Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Martin Börjeson

Institutionen för socialvetenskap

Titel:

Prefekt, docent

Telefon:

08-555 051 00

Telefon 2: 0766-365041

Fax: 08-555 051 65

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

BESÖKSADRESS:

Herbert Widmans väg 12

Bakgrund

Martin Börjeson har arbetat som utredare/utredningschef vid olika myndigheter (Ungdomsstyrelsen, Socialstyrelsen). Under åren 1993-1994 var han sekreterare i Utredningen om ungdomars livsvillkor och framtidsutsikter, under 1988-2001 projektledare för Social rapport 2001, under 2002-2004 projektledare i projektet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och 2007-2008 sekreterare i Utredningen om nya former för stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

Under senare år har Martin Börjeson framför allt arbetat med utbildning och forskning inom högskolan. 2008-2009 var han studierektor för socionomutbildningen samt för magisterutbildningen vid Institutionen för socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, under 2009-2012 var han chef och forskningsledare vid FoU-Södertörn och 2012-2016 arbetade han som universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet – en tjänst som han lämnade i samband med att han hösten 2016 började vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Undervisning

Under flera år har Martin Börjeson arbetat med undervisning på socionomutbildningen på grundläggande respektive avancerad nivå. I första hand har han medverkat i kurser med inriktning mot socialt arbetets och välfärdspolitikens organisation och historia, social utsatthet respektive frågorna om kunskapsutveckling inom socialtjänsten och han har också medverkat som handledare respektive examinator för ett antal examensarbeten. De senaste åren har han också varit engagerad som handledare för ett antal doktorander.

Forskning

Efter att under ett antal år framför allt bedrivit forskning om ungdomsfrågor och välfärdspolitik, kom Martin börjeson i början av 2000-talet att ägna sig allt med åt frågor om social utsatthet. Detta resulterade i att han 2005 disputerade i socialt arbete med avhandlingen ”Vi vet inte vilka metoder vi ska använda” Om kunskap, praktik och politik i relation till det sociala arbetet med hemlöshetsfrågor.

Detta är frågor Martin Börjeson även senare ägnat sig åt, samtidigt som han i ökad utsträckning också kommit att arbeta med frågor om kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och om förutsättningarna för en närmare integration mellan utbildning, forskning och praktiskt socialt arbete. Under 2014-2016 har han också arbetat med projektet Hur bör sociala insatser organiseras och tillhandahållas? – en studie av hur man i Linköping arbetat med s.k. servicetjänster inom socialtjänsten.

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för Socialstyrelsen

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-11-06.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade