Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Malin Lövgren

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Docent i Palliativ vård, Lektor, Leg. ssk,

Telefon:

076-6365090

Fax: 08-555 050 60

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

Forskningsområde

Mitt forskningsområde berör palliativ vård med fokus på familjen. Jag, och den forskargrupp jag tillhör, studerar hur vården kan modifieras och förbättras för familjer där en förälder/barn är svårt sjukt. Fokus ligger på att synliggöra samtliga familjemedlemmars behov och önskemål när hot om död föreligger. Jag har forskat om den vuxne sjuka patientens perspektiv, den vuxna närstående, det sjuka barnet, och barnet som närstående (syskon och barn till svårt sjuka föräldrar). De forskningsprojekt jag är involverad i berör alla barn på olika sätt–antingen som sjuk eller som närstående. Målet med forskningen är att göra skillnad för familjer där någon är svårt sjuk via stödprogram eller genom att undersöka vad som kan ändras i vården och inom familjen.

Aktuell forskning

En del av min forskning handlar om när en förälder är svårt sjuk och har barn i åldern 6-19. Där är syftet att utvärdera ett familjecentrerat stödprogram för dessa med målet att öka kommunikationen inom familjen. Titel: ”En familjecentrerad stödintervention till barnfamiljer när en förälder vårdas inom avancerad hemsjukvård” (doktorand Rakel Eklund). En likande stödintervention kommer också att utföras inom barnonkologin de kommande åren. 

En annan del av min forskning handlar om små barn som drabbats av en ovanlig och svår muskelsjukdom, spinal muskelatrofi (SMA) typ 1-2. Eftersom dessa barn oftast dör inom de första två levnadsåren om de inte får andningsstöd står familjen inför svåra beslut och situationer. Vi försöker därför att utforska familjernas situation då detta behövs för att konstruera vården utefter deras behov och önskemål. Titel: ”Erfarenheter av att leva med spinal muskelatrofi typ I-II: ett familjeperspektiv” (doktorand Elin Hjorth).

Jag fokuserar även på förlustdrabbade syskon (”the forgotten grievers”); deras sorg, deras situation och deras behov under sjukdomstiden till flera år efter förlusten.En annan del av min forskning handlar om erfarenheter av brytpunktsamtal.

Akademiska meriter & examen

2017 Docent i Palliativ vård
2009 Med dr
2003 Leg sjuksköterska

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-10-09.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade