Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anna O'Sullivan

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand

Telefon:

076-6365025

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag ingår i ett forskningsprojekt som avser att belysa kvalitet och jämlikhet i vård de sista tre månaderna i livet för personer med långvarig och/eller livsbegränsande sjukdom. Mitt särskilda forskningsintresse är palliativ vård för utlandsfödda personer och personer med utländsk bakgrund. Det finns väldigt lite forskning inom det området och utlandsfödda personer är en växande grupp i befolkningen vars behov kommer vara viktiga att möta.

​Examen

2006 Sjuksköterskeexamen
2006 Kandidatexamen i engelska
2009 Specialistutbildning i operationssjukvård
2015 Magisterexamen i omvårdnad

Handledare

Senast uppdaterad: 2017-01-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2017 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade