Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Anette Alvariza

Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Docent i palliativ vård, Lektor,
Specialist SSK i cancervård

Telefon:

076-636 50 73

E-post:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Jag arbetar som lektor vid institutionen för vårdvetenskap. Min forskning som jag bedriver vid Palliativt forskningscentrumöppnas i nytt fönster har sin grund i klinisk tjänstgöring som sjuksköterska inom palliativ vård.

Jag tilltalas av det palliativa förhållningssättet där man ser patienten och familjen som en enhet för vård. I vården av patienter i livets slutskede möter jag även deras närstående och med tiden så har min insikt för komplexiteten i deras situation ökat. De är många gånger oumbärliga givare av vård och omsorg men också i behov av stöd för egen skull. Mina viktigaste forskningsfrågor handlar om vilka stödbehov närstående i olika åldrar i palliativ vård har, hur dessa behov kan mötas, hur stöd kan utformas från sjukvården och vilka betydelser och effekter stöd har. Jag har också ett intresse av att studera vilka betydelser och effekter stödet har på längre sikt och om det har betydelse för hur närstående hanterar sin sorg och livet efter att patienten dött. Pågående och framtida studier kommer även att undersöka om stöd till närstående har någon betydelse och effekt ur patientens perspektiv.

Inom mitt forskningsområde genomför jag även instrumentutveckling som en förutsättning för att få så valida och reliabla forskningsresultat som möjligt. Forskningen fokuserar även på arbetssätt, kvalitet i och utvärdering av palliativ vård.

Akademiska meriter & examen

2016 Docent
2012 Med dr vårdvetenskap
2005 Fil Mag i omvårdnad
2003 Spec ssk cancervård
1993 Leg ssk

Andra uppdrag

Vårdutvecklingsledare, forskare, SSK på Capio ASIH och Sluten palliativ vård , Dalens sjukhus

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-22.

Pressbild

Anette Alvarizaöppnas i nytt fönster

Fotograf: Markus Crépin Sundström


Pressbilderna får endast användas i sammanhang där det finns en tydlig koppling till personen och Ersta Sköndal Bräcke högskola. Kontakta Petter Strömberg om du har frågor eller om du behöver bilden i högre upplösning.

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade