Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ingrid Hellström

Institutionen för vårdvetenskap

Titel:

Lektor, Docent 

Telefon:

076-636 50 59

E-post:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Stigbergsgatan 30

forskningsområde

Jag disputerade 2005 på en avhandling som studerade parrelationen hos äldre makar varav den ena parten hade en demenssjukdom. I min forskning har jag främst fokuserat par som lever med en demenssjukdom. Personhood är väl etablerat begrepp inom demensområdet. Personen sätts i förgrunden inte demenssjukdomen. Jag har utvecklat begreppet couplehood, och genom att använda det ses inte ett par som två separata individer med skilda behov utan som en enhet. Lika viktigt som att framhålla personhood är att se par eller grupper av personer t ex familjer som enheter som lever och hanterar kronisk ohälsa, svår sjukdom och död. Det är av vikt att inte enbart använda ett personcentrerat förhållningssätt i vården, utan även ett relationsbaserat.

Akademiska meriter & examen

1991 Leg. sjuksköterska
2005 Medicine doktorsexamen
2013 Docent, palliativ vård
2016 Biträdande professor i omvårdnad

Andra uppdrag

Biträdande professor i omvårdnad, Linköpings universitet

Forskningschef inom Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ)

Medlem av Editorial board för Dementia: The International Journal of Social Research and Practice

Ledamot av ledningsgruppen för revideringen av de Nationella riktlinjerna inom vård och omsorg av personer med demens, Socialstyrelsen, 2015-2017

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-24.

Forskningsprojekt

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade