Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ingri-Hanne Bränne Bennwik

Institutionen för socialvetenskap

TitLE:

Adjunkt, fil mag, tjl

PHONE:

 

Fax: 08-555 051 65

E-MAIL:

Adress: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 441, 128 06 Sköndal

VISITING ADDRESS:

Herbert Widmans väg 12

Arbetsområden

Ingri-Hanne Bränne Bennwik tog socionomexamen 1995. Hon är sedan januari 2010 verksam vid Institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tidigare har hon undervisat vid socionomutbildningen vid Diakonhjemmet Högskole i Oslo. Hon undervisar för närvarande i kursen Etiska perspektiv på sociala praktiker och Pedagogiska arbetsformer i välfärdens organisationer. Ingri-Hanne Bränne Bennwik har tidigare varit internationell samordnare vid Institutionen för socialvetenskp och hon är engagerad i praktikplaneringen.

Ingri-Hanne Bränne Bennwik tog sin cand. polit. grad vid NTNU i Norge 2002, med avhandlingen Rom på randa – om sosialt arbeid på sosialkontor. Avhandlingen fokuserar på socialtjänstens mottagning och belyser frågan om mötet och maktförhållanden i socialt arbete, socialtjänstens reglering och socialarbetarnas utveckling av en professionell identitet. Hon har även genomfört studier för bland annat Norska Frälsningsarmén och Kyrkans Socialtjänst. Studierna var i huvudsak inriktade på utvärdering av tjänster för bostadslösa, och ideella organisationers verksamhet inom detta område.

Ingri-Hanne Bränne Bennwik har i flera år varit aktiv i olika organisationer med kopplingar till socialt arbete. Hon har varit viceordförande i FO (den norska systerorganisationen till Akademikerförbundet SSR), ordförande för Nordiska samarbetskommittén för socionomförbunden (NSSK), styrelsemedlem i den europeiska grenen av internationella socialarbetarfederationen (IFSW-Europe). Som akademisk bakgrund har hon erfarenheter som studentmedlem i norska FORSA-styrelsen och som medlem i nationella rådet för hälsa och socialutbildning i Norge (under Universitet och högskolerådet).

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Senast uppdaterad: 2018-06-12.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade