Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Lotta Saarnio

Lotta Saarnio

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Doktorand

Telefon:

0766-36 51 17 

E-post:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Avhandlingsprojektet syftar till att undersöka och utveckla strategier för att främja välbefinnande hos de allra äldsta som tillbringar den sista tiden i livet på institutionsboende. Ett sätt att förstå välbefinnande kan beskrivas med begrepp hemmastadd respektive hemlös. Inom ramen för projektet kommer hemmastaddhet vid livets slutskede hos människor som fyllt 85 år att studeras i sin hemmiljö och inom vård- och omsorgsboenden. Hemmastaddhet kan beskrivas att vara någonting utöver den fysiska miljön, där bland annat upplevelsen av trygghet och frihet har en central roll. Även hur det egna jaget samt till hur relationer till närstående och vårdpersonalen upplevs är centralt för känslan av hemmastaddhet.

Examen

Diakonissa-sjuksköterskeexamen 2000
Magister i omvårdnad 2007

Handledare

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade