Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ulrika Kreicbergs

Palliativt forskningscentrum - PFC

Titel:

Professor, Med dr, Leg ssk
Gålöstiftelsens professur i
palliativ vård av barn och unga 

Telefon:

0766-36 51 21 

E-post:

Adress: Palliativt forskningscentrum
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Box 11189, 100 61 Stockholm

BESÖKSADRESS:

Folkungatatan 121

Arbetsområden

Min forskning riktar sig till ”Barnet och familjen i den palliativa vården”

Syftet är att förbättra omhändertagandet av barn i den palliativa vården. Främst handlar detta om att identifiera undvikbara och påverkbara faktorer i vården och inom familjen. Barns röst är försummad inom forskningen. Deras upplevelser förmedlas nästan uteslutande av föräldrar och personal.

I nuläget saknas riktlinjer för pediatrisk palliativ vård i Sverige. Ett nationellt nätverk för pediatrisk palliativ vård har initierats för att utnyttja den samlade kompetensen. Ett nationellt initiativ till vård i hemmet för barn bortom bot liksom en utbildning inom ämnesområdet planeras.

I min forskning tillämpas tre principiella angreppssätt. 1. den omfattar både den sjuke och de anhöriga. 2. frågeställningarna genereras i en kvalitativ fas, ofta genom berättelser eller intervjuer. 3. kvantitativa data, företrädesvis utifrån rikstäckande enkätundersökningar, utnyttjas för statistisk analys.

För närvarande leder jag fyra projekt i egenskap av handledare för doktorander tillsammans med Anette Alvariza, Josefin Sveen och Malin Lövgren. För vidare information om projekten se Rakel Eklund, Elin Hjort, Lilian Pohlkamp och Megan Weber. I övrigt fortsätter bearbetning av redan genomförda projekt samt nordiska samarbetsprojekt inom samma ämnesområde.

Publikationer

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Laddar publikationer från DiVA ...

Senast uppdaterad: 2017-05-23.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
www.esh.selänk till annan webbplats
info@esh.se 
Tel +46 8 555 050 00

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, SE-418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, SE-100 61 Stockholm
Fax: +46 8 555 050 60

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, SE-128 06 Sköndal
Fax: +46 8 555 051 65

Copyright © 2018 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade